Tiesās un šķīrējtiesās

Valsts ieņēmumu dienestā

Valsts un pašvaldību iestādēs

Starptautiskajās institūcijās

Konsultācijas likumdošanas un administratīvajā procesā