Sūdzības Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Īpašumtiesību aizstāvība

Tiesības uz izglītību, bērnu un vecāku tiesības

Mazākumtautību tiesības

Miermīlīgu sapulču un vārda brīvība