Ceturtdiena, 26 Novembris 2009 08:35

Pensionāri pārliecināti par uzvaru pensiju samazināšanas lietā

Комментарий Елизаветы Кривцовой как представителя интересов пенсионеров в процессе рассмотрения Конституционным судом жалобы на уменьшение пенсий. Е.Кривцова объясняет, почему она уверена в положительном исходе конституционной жалобы пенсионеров.

Šīs dienas Satversmes tiesas (ST) spriedums atzīt par pamatlikumam atbilstošu pensiju neindeksēšanu nemazina pensionāru izredzes uzvarēt vērienīgajā lietā par pensiju samazināšanu, uzskata vairāki pensionāri, kas ST iesnieguši konstitucionālo sūdzību par pensiju samazinājumu.

Kā informēja pensionāru Ilmāra Drēziņa, Olgas Bormanes, Nerutas Atvares un Astrīdas Krēslas pilnvarotā pārstāve Elizabete Krivcova, spriedumā par pensiju neindeksēšanu ST akcentējusi, ka "apstrīdētā norma nav radījusi personām jau piešķirtās valsts pensijas apmēra samazinājumu. Tāpat norādāms, ka ar apstrīdēto normu nav ierobežota tāda sociālā garantija, uz ko personas būtu ieguvušas tiesības, veicot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas".

Pēc Krivcovas domām, pensiju samazināšanas lietā ir pavisam cita situācija un šajā lietā netiek atcelts palielinājums, bet gan tiek samazināts jau piešķirtās pensijas apjoms. "Tāpēc mūsu konstitucionālā sūdzībā ir pamatota ne tikai ar tiesībām uz sociālo nodrošinājumu, bet arī ar Satversmes 105.pantā nostiprināto īpašuma garantiju," norāda Krivcova.

Turklāt pensiju samazināšana par 70% strādājošiem pensionāriem pārkāpj Satversmes 91.pantā nostiprināto vienlīdzības principu, jo pensijas tiek samazinātas tikai tiem pensionāriem, kam papildienākumu avots ir darbs, nevis kapitāls, atzīmē pensionāru pārstāve. Pensiju samazināšana neskar personas, kas saņem dividendes, procentus, peļņu no nekustamā īpašuma pārdošanas. Šādai atšķirīgai attieksmei nav nekāda sociālā pamatojuma, norāda Krivcova.

"Mēs esam pārliecināti, ka vinnēsim šo procesu. Kaut arī pensionāriem labvēlīga tiesas sprieduma izpilde sagādātu valdībai zināmas grūtības, tomēr ilgtermiņā tas stiprinās pensiju sistēmu un novērsīs valdības bezatbildīgu rīcību ar sociālo budžetu," atzīmē pensionāru pārstāve. ST šodien pasludināja spriedumu pēc 20 Saeimas deputātu pieteikuma ierosinātajā lietā par pensiju neindeksēšanu, atzīstot to par Satversmei atbilstošu.

ST spriedums pensiju samazināšanas lietā gaidāms līdz 23.decembrim.