Darba līgums

Darba līguma veidlapa ir sagatavota atbilstoši Latvijas likumdošanai. Versija latviešu un krievu valodā. Lai sagatavotu individuālu līgumu, ņemot vērā darba organizācijas īpatnības Jūsu uzņēmumā, vēršaties pēc konsultācijas šeit.