Kombinētā atbilde uz SIA „Vienotais norēķinu centrs” paziņojumu par parāda atgūšanas procedūras uzsākšanu un AS „Pilsētas zemes dienests” priekšlikumu noslēgt vienošanās par parāda atmaksu: Paziņojumam un tajā ietvērtājiem brīdinājumiem nav juridiska spēka, parāda esamība nav pierādīta, priekšlikums uzsākt pārrunas par zemes nomas līguma noslēgšanu.

LEJUPLĀDĒT (.pdf)

Atbilde uz SIA „Vienotais norēķinu centrs” paziņojumu par parāda atgūšanas procedūras uzsākšanu: Iebildumi par parāda aprēķinu, pieprasījums atsūtīt korektu aprēķinu, norādījumi uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma pārkāpumiem, aizliegums izmantot personas datus.

LEJUPLĀDĒT (.pdf)

Atbilde uz SIA „Vienotais norēķinu centrs” paziņojumu par parāda atgūšanas procedūras uzsākšanu: Paziņojumam nav juridiskā spēka, parāda aprēķins ir kļūdains, pieprasījums pamatot parāda esamību un tā apmēru.

LEJUPLĀDĒT (.pdf)

Pretenzija pret SIA „Vienotais norēķinu centrs”: parāda neatzīšana, lūgums pamatot parāda esamību un tā apmēru.

LEJUPLĀDĒT (.pdf)

Pretenzija pret SIA „Vienotais norēķinu centrs”: parāda neatzīšana, lūgums pamatot parāda esamību un tā apmēru.

LEJUPLĀDĒT (.pdf)