0002_816a7001.jpg

Elizabetes Krivcovas juridiskais birojs sniedz pakalpojumus komerctiesībās, nodokļu, darba un starptautiskajās tiesībās, kā arī pārstāv klientu intereses tiesās, valsts un starptautiskajās institūcijās. Atsevišķa specializācijas joma ir cilvēktiesību aizstāvība gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī.

Juridiskā biroja pamatprincipi ir kompetence, uzticamība un atvērtība jaunajiem risinājumiem

Izglītība

  • Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija (2002)
  • Ludviga Maksimiliana Universitāte Minihenē (Vācija), tiesību zinātņu maģistre (2006)

Darba pieredze

  • Saeimas frakcijas konsultante
  • Starptautiskā advokātu biroja bnt attorneys-at-law asociētā juriste

Valodas

  • latviešu, krievu, angļu, vācu — brīvi
  • franču — pamatzināšanas

KARSTA TĒMA

Elizabete Krivcova, tiesību aizstāve:

"Beidzot ir beigusies 4 dienu ilgā attālinātā Satversmes tiesas sēde par "Saskaņas" deputātu prasības pieteikumu saistībā ar valodas ierobežojumiem augstskolās. Pašlaik likums diktē augstskolām, kādā procentuālā proporcijā drīkst pasniegt svešvalodās, un tas skar ne tikai krievu, bet arī angļu valodu. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi un ka universitāšu misija ir nodrošināt sabiedrības attīstību, lai uzdotu attīstības mērauklu. Tām jākalpo zinātnei un sabiedrības attīstībai.

Mēs esam to izteikuši Satversmes tiesas priekšā, izmantojot arī argumentus par privātīpašuma tiesībām, jo sākotnēji lieta tika uzsākta sakarā ar privāto augstskolu tiesībām, bet šobrīd runa ir jau par visu augstskolu tiesībām. Ceram, ka Satversmes tiesa mūs sadzirdēs, un esam pārliecināti, ka aizsargāt un stiprināt latviešu valodu mēs varam līdzās izglītības internacionalizācijai. Satversmes tiesa pieņems nolēmumu 11. jūnijā."

KARSTA TĒMA

Elizabete Krivcova, tiesību aizstāve:

 

"Beidzot ir beigusies 4 dienu ilgā attālinātā Satversmes tiesas sēde par "Saskaņas" deputātu prasības pieteikumu saistībā ar valodas ierobežojumiem augstskolās. Pašlaik likums diktē augstskolām, kādā procentuālā proporcijā drīkst pasniegt svešvalodās, un tas skar ne tikai krievu, bet arī angļu valodu. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi un ka universitāšu misija ir nodrošināt sabiedrības attīstību, lai uzdotu attīstības mērauklu. Tām jākalpo zinātnei un sabiedrības attīstībai.
Mēs esam to izteikuši Satversmes tiesas priekšā, izmantojot arī argumentus par privātīpašuma tiesībām, jo sākotnēji lieta tika uzsākta sakarā ar privāto augstskolu tiesībām, bet šobrīd runa ir jau par visu augstskolu tiesībām. Ceram, ka Satversmes tiesa mūs sadzirdēs, un esam pārliecināti, ka aizsargāt un stiprināt latviešu valodu mēs varam līdzās izglītības internacionalizācijai. Satversmes tiesa pieņems nolēmumu 11. jūnijā."